Inga Agonen

Hyvinvointipalveluja Pohjois-Karjalassa

Fysioterapia

Fysioterapeutti on laillistettu ammattihenkilö, jonka toimintaa valvoo aluehallintovirastot sekä VALVIRA (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).

Fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapia perustuu asiakkaan arviointiin, tutkimiseen ja fysioterapian suunnittelemiseen. Fysioterapia menetelmät ovat terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta. Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky, huomioiden hänen rajoitteet ja voimavarat sekä asuinympäristö.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin antamalla lähetteellä tai ilman lähetettä. Lääkärin lähetteellä saa KELA:n sairausvakuutuskorvauksen. Korvaus vähennetään suoraan hinnasta. Korvaussuuruus riippuu hoidon pituudesta.

Fysioterapia on mahdollista suorittaa myös kotikäyntinä, jolloin hintaan lisätään matkasta riippuen pieni matkakorvaus.